+40 (21) 300.35.58 office@eos-ksi.ro

Protectia Datelor

Politica de prelucrare a datelor cu caracter confidential privind procesul de recrutare

EOS KSI Romania se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea.
Aşteptăm cu interes să lucrăm împreună, pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi cariera. Aşa cum vă puteţi aştepta, noi colectăm şi folosim informaţii despre dvs pentru a vă furniza serviciile noastre corespunzătoare.
Asadar, prezenta Politică descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dvs. și modul în care vă procesăm informațiile cu caracter personal.
EOS KSI Romania se angajează să vă protejeze şi să vă respecte intimitatea. Această Politică de Confidenţialitate a Datelor privind procesul de recrutare descrie drepturile dvs la confidenţialitate în legătură cu datele despre dvs pe care noi le procesăm, precum şi măsurile pe care noi le întreprindem pentru a vă proteja intimitatea.

Informațiile cu caracter personal pe care le putem colecta de la dvs.:

Vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizati atunci când folositi formularul nostru de contact (“Trimitere mesaj”): prenumele, numele, adresa de e-mail. Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul mesajului trimis catre noi nu este o cerință statutară sau contractuală; totuși, avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitării dvs..
Alte informații sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizati la completarea formularului de contact sunt la discreția dvs.. Dacă ne contactati, vom păstra evidența acelei corespondențe.

Vom colecta informatiile transmise de catre dvs. in momentul aplicarii pentru un post in cadrul companiei. Astfel, vom prelucra: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, studiile, cursurile de instruire şi stagiile de practică), documente care vă dovedesc identitatea şi dreptul de a lucra şi oricare alte informaţii pe care le-aţi menţionat în descrierea sau CV-ul dvs, precum si orice alte date pe care ni le transmiteti ulterior (ex: feedback-ul despre dvs de la personalul nostru şi de la terţi; dacă dvs oferiţi feedback cu privire la alte persoane, de obicei păstrăm şi aceste informaţii şi acestea reprezintă date cu caracter personal despre dvs.)

Cum utilizăm informațiile cu caracter personal:

Informațiile dvs cu caracter personal vor fi colectate și gestionate de noi în următoarele scopuri:

• pentru a va răspunde la cereri sau întrebări atunci când ne contactati;
• pentru procesul de selectie daca ati aplicat la un post disponibil in Companie.

Utilizarea informațiilor în modurile descrise mai sus este realizata ca urmare a consimtamantului dvs..
Nu o sa fiti supus unei decizii exclusive automate chiar daca anumite prelucrari ale datelor se efectuaza pe baza procesării automate, inclusiv prin crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce va privește sau care va afectează semnificativ în mod similar.
Daca CV-ul dvs. a fost selectat pentru prima etapa a procesului de selectie – discutia telefonica – datele vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru definitivarea procesului de selectie a postului pentru care ati aplicat, Compania poate să păstreze datele dvs cu caracter personal pentru o perioadă de până la 1 an după ce v-aţi înregistrat/ati aplicat pentru un post disponibil in cadrul Companiei. Dacă deveniti angajatul EOS KSI Romania, Compania va trebui să păstreze datele dvs cu caracter personal pentru o perioadă mai mare de timp, pentru a se conforma cu obligaţiile sale legale şi contractuale în derulare.
In cazul in care CV-ul dvs. nu a fost selectat pentru prima etapa a procesului de selectie, datele cu caracter personal transmise de dvs., vor fi sterse la implinirea termenului de 1 an din evidentele noastre. In urma primirii raspunsului negativ privind participarea dvs. la unul dintre procesele de recrutare in care ati fost implicat, EOS KSI Romania va stoca datele dvs. pe o perioada de 1 an de la data primirii acestora.

Furnizarea informațiilor către terți

Datele cu caracter personal nu vor fi furnizate catre nicio tara straina.
Datele cu caracter personal pot fi transmise catre un furnizor specializat privind efectuarea de teste de aptitudini necesare in cadrul procesului de recrutare.

Unde sunt stocate și procesate informațiile dvs. cu caracter personal:

Luăm toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că informațiile cu caracter personal sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta Politică.

Securitatea datelor

Vom folosi proceduri operaționale stricte și măsuri de securitate, tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a preveni orice acces, modificare, ștergere sau transmitere neautorizată a acestor informații cu caracter personal.

Drepturile dvs. – Cum va puteti accesa, corecta și șterge informațiile cu caracter personal

În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveti următoarele drepturi:

• Dreptul de a accesa și de a obține o copie a informațiilor dvs. cu caracter personal: Aveti dreptul să solicitați confirmarea privind procesarea a oricare dintre informațiile dvs. cu caracter personal. Dacă
este cazul, puteti avea acces la informațiile dvs. cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care acestea sunt procesate. În unele cazuri, ne puteti cere să va furnizăm o copie electronică a informațiilor dvs..
• Dreptul de a va corecta informațiile cu caracter personal: dacă puteti demonstra că informațiile cu caracter personal pe care le deținem nu sunt corecte, puteti solicita actualizarea sau corectarea acestor informații.
• Dreptul de a fi uitat, de a șterge datele: În anumite circumstanțe, aveti dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal. Puteti face o astfel de solicitare în orice moment, iar EOS KSI Romania va evalua îndeplinirea cererii, însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dvs. de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, EOS KSI Romania va îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a obiecta: Dacă prelucrarea datelor dvs. de către companie se bazează pe interesul legitim al Companiei (şi pe nici o altă bază de prelucrare), sau se leagă de marketingul direct, aveti dreptul să obiectati la prelucrarea de către Companie a datelor dvs., făcând referire la situaţia dvs. particulară in care va aflati.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, Responsabilului cu Protectia Datelor ( Responsabilul pentru protectia datelor desemnat pentru Grupul Eos Romania fiind Iulian Capra) la adresa protectiadatelor@eos-ksi.ro / protectiadatelor@eos-info.ro sau pe adresa. Bd. Dimitrie Pompeiu 10 A, cl. C3, et 6-7, sector 2, Bucuresti. EOS KSI Romania garanteaza faptul ca prelucreaza datele dvs. in conditii de legitimitate implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protectia datelor.

În măsura în care procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., aveti, de asemenea, dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective.
De asemenea, puteti formula plângeri referitoare la procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal la autoritatea locală de protecție a datelor.

Modificările aduse Politicii

Condițiile prezentei Politici se pot modifica periodic. Vom publica orice modificări substanțiale aduse Politicii prin intermediul unor notificări corespunzătoare, fie pe acest Website, fie utilizând alte canale de comunicare.

Contact
Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de drepturile dvs. descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați:
EOS KSI Romania SRL

Adresa sediului: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2, inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/13219/2002, cu cod unic de inregistrare 15089252, atribut fiscal RO.
Responsabil cu protectia datelor
Responsabilul pentru protectia datelor desemnat pentru Grupul Eos Romania este Iulian Capra
Adresa e-mail: protectiadatelor@eos-ksi.ro / protectiadatelor@eos-info.ro
Numar de telefon: +40 374 13 99 00 (cu tarif aplicabil conform politicilor de tarifare ale operatorului dumneavoastra de telefonie)

Adresa de corespondenta: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2